Elállási jog

Utánvéttel történő vásárlás esetén -postai, vagy futárszolgálattal történő szállítás esetén- Ön a szerződéstől, azaz az áru vásárlásától, 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a 17/1999 Kormány rendelet értelmében. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

Amennyiben a készülék, termék annak kellékei és csomagolása is hiánytalan és sérülésmentes, de valamilyen oknál fogva mégsem felel meg az igényeknek, különösebb indoklás nélkül visszaküldheti a Balogh Kereskedőház Kft. részére, amelyhez mellékelni kell az eredeti számlát! A termék és csomagolásának hiánytalanságát és sérülésmentességét a Szállító ellenőrzi.

A megvásárolt, hiánytalanul és sérülésmentesen visszajuttatott termék vételárát, az elállást követő 15 napon belül téríti meg Önnek a termék szállítója. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik. A várárlót ezen felül egyéb költség nem terheli!

Az elállási jog nem gyakorolható, ha a terméket személyesen vette át a Balogh Kereskedőház Kft. telephelyén, üzletében. Az elállási jog akkor sem gyakorolható amennyiben a megrendelő
egyedi igényre gyártatott terméket kíván megvásárolni.

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:3 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

?????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

?????????????????????????????????????

A fogyasztó(k) neve:

?????????????????????????????????????

A fogyasztó(k) címe:

?????????????????????????????????????

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

?????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????

Kelt: ???????????????????????????????????

———————————————

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és ? ha van ? telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

5 A megfelelő jelölendőBALOGH KERESKEDŐHÁZ KFT.
Telefon/Fax: 36-92-460184
Mobil: 36-30-9462-197
e-mail: info@visszapillantotukor.hu
web: www.visszapillantotukor.hu